How long is the flight from New York to Dakar | Flight time from JFK to DKR

How long is the flight from Dakar to New York | Flight time from DKR to JFK